Bernadetta Stępień – Inspiracje


W 2012 r. w ramach III Forum Humanum Mazurkas powstał film na temat prac Bernadetty. Poniżej prezentujemy części tego filmu.

Spotkania

Maluję każdego dnia

Zrozumieć dzieło sztuki

Moje fascynacje twórcze

O technikach pastelowych

Inne techniki

Nauczyciele